Ik verhuis : De checklist

Met een goede voorbereiding moet uw verhuis goed verlopen. Hier zijn enkele punten die uw volledige aandacht verdienen :

– Vergeet niet om een eventuele huurovereenkomst tijdig op te zeggen

– Informeer uw telecom- en energieleveranciers

– De opvangfaciliteiten voor jonge kinderen zijn vaak volzet. Denk er op tijd over na

– Als u van plan bent om uw nieuwe woning te renoveren, is het veel gemakkelijker om de werkzaamheden te plannen in onbezette ruimtes.

– Een verhuizing is een kans om een grote schoonmaak uit te voeren en zich definitief te ontdoen van omvangrijke voorwerpen

– Van mei tot september verhuizen er veel mensen. De prijzen van de verhuisbedrijven liggen vaak vrij hoog

– Als het om redenen buiten uw controle niet mogelijk is om onmiddellijk van uw oude naar uw nieuwe woning te gaan, moet u weten dat er flexibele oplossingen bestaan voor zelfopslag en opslagruimten.
Wanneer het zover is …

– Gebruik standaarddozen. Het is een beetje duurder, maar zo veel handiger.

– Denk goed na over de toewijzing van de dozen, hun markering en de volgorde waarin u ze ingepakt en aan de andere kant opstapelt.

– Als u een vrachtwagen huurt, vergeet dan niet om tijd te maken voor een bezoek aan het afvalinzamelcentrum of bij Ikea.

– Als u geen verhuisbedrijf gebruikt, zorg er dan voor dat u voldoende tijd en middelen (vrienden) hebt. Vermoeidheid en stress zijn vaak de oorzaak van domme, gemakkelijk te voorkomen ongevallen.

– U hebt waarschijnlijk veel aan uw hoofd. Vermijd de inventarisatieprocedure in uw nieuwe woning af te raffelen. Bescherm uzelf en laat eventuele gebreken vaststellen. Wees systematisch.